Troost
voor kinderen

Troost
voor kinderen

Hoe de gedenktuin ontstond

Op een begraafplaats wordt meestal geen aandacht geschonken aan de aanwezigheid van kinderen. Wij, Leontien Wiehink en Monice Janson, vroegen ons af hoe we het voor kinderen op een begraafplaats aangenamer kunnen maken. En hoe we kinderen kunnen helpen bij het afscheid nemen van hun overleden vriendje, klasgenootje, zusje, broertje, vader, moeder, opa of oma.

Daarvoor ontwikkelden we De Gedenktuin. Een plek waar je stil kunt zijn. Waar niets hoeft. Waar je aan iemand kunt denken of even aan niets wil denken. Een plek waar je troost kunt vinden.

Het idee van de huisjes ontstond door een uitspraak van Monice haar 6-jarige dochter: ‘Als je dood bent, krijg je een huisje onder de grond.’ Wij bedachten voor De Gedenktuin huisjes boven de grond. Een huis staat voor geborgenheid, een plekje hebben.

De huisjes zijn geïnspireerd op de kleine tempels op Bali en  offerhuisjes, langs de weg in Griekenland. In de huisjes van De Gedenktuin kunnen kinderen iets achterlaten (iets offeren) zoals een knutsel, een steentje of een brief.       

Vooronderzoek

Om De Gedenktuin goed aan te laten sluiten op de beleving en behoeften van kinderen in rouw, organiseerden we (vraag)gesprekken met (volwassen) ervaringsdeskundigen, belanghebbenden, professionals en met kinderen. De input van de kinderen integreerden we in het ontwerp.

‘Na een lange dag school zou ik er naar toe willen gaan, waarop je geen verdriet kon uiten.’

We voegden zitplekken toe om ook met een klas in De Gedenktuin te kunnen zitten. We maakten één huisje van binnen hol zodat een kind zich er in kan verstoppen. En er kwam een brievenbus in één van de huisjes.

‘De bank kan in een bocht, want dan kijk je naar elkaar in plaats van naast elkaar te zitten. En het past ook beter bij de ronde cirkel.’

De eerste gedenktuin

De gemeente Rotterdam is de eerste gemeente waar De Gedenktuin is geplaatst. Ons plan sloot aan op hun voornemen om herdenken en gedenken nog meer ruimte te geven op de Rotterdamse begraafplaatsen. Bij de uitvoering van De Gedenktuin werkten we nauw samen met de gemeente Rotterdam.

Stichting de Zoek naar Schittering heeft ons geholpen het ontwerp te realiseren en fondsen te werven.

Op 19 april 2023 heeft de officiële opening door wethouder Karremans plaats gevonden. 

Onderstaande foto: David Rozing 

De initiatiefnemers

Monice Janson en Leontien Wiehink zijn de initiatiefnemers van De Gedenktuin. Zij werken regelmatig samen aan projecten in de buitenruimte, in opdracht en vanuit eigen initiatief. Hun ontwerpen sieren de buitenruimte en zijn te herkennen aan de toevoeging van letters of taal.

Foto: Merel van Beukering

Monice Janson

Monice maakt kunstuitingen met taal & letters die identiteit geven aan gebouwen, woonwijken, bruggen en de openbare ruimte.

De Rotterdamse Parkhavenbrug is onder andere voorzien van een gedicht in haar ontwerp.

Meer van haar werk bekijk je hier
Je kunt haar volgen via

Leontien Wiehink

Leontien werkt aan de inrichting van openbare ruimtes, kunsttoepassingen en producten voor de buitenruimte.

Onder andere realiseerde ze het kunstwerk ‘Vensters’ op de gevels van een apartementencomplex aan de Spoorsingel in Rotterdam.

Meer van haar werk bekijk je hier
Je kunt haar volgen via